Categories
Uncategorized

1 พฤติกรรม คว่ำโปรเจ็กต์ ทราบแล้วเปลี่ยนก่อน สถาปนิก ออกแบบบ้าน

พฤติกรรม

1. ปิดบังงบประมาณ

บางคนคิดว่าบอกงบประมาณให้เยอะกว่าที่มีเอาไว้ก่อน สถาปนิกจะได้ออกแบบให้บ้านสวยไว้ก่อนใหญ่ไว้ก่อน จะได้คุ้ม ๆ หรือบ้างก็คิดว่าบอกงบให้น้อยเข้าไว้ เพราะตอนหลังต้องบานปลายแน่นอน ความคิดทั้งสองฝั่งนี้ล้วนทำให้เกิดปัญหา เพราะสถาปนิกมีหน้าที่ออกแบบและคาดการณ์ว่าบ้านที่ออกแบบไว้จะมีค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นประมาณเท่าใด หากเขารู้ตัวเลขงบประมาณที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง แบบที่ออกมาอาจจะใหญ่โตหรูหราเกินไป สร้างตามที่ออกแบบไว้ไม่ได้ หรือจำกัดจำเขี่ยเกินไป ไม่ถูกใจเจ้าของอย่างเราเสียที พองบจริงมาเฉลยภายหลัง มักต้องย้อนขั้นตอนกลับไปแก้ไขแบบใหม่ ทำให้เปลืองเวลาเปลืองแรงทั้งสองฝ่ายโดยใช่เหตุ

สนับสนุนโดย รับออกแบบบ้าน

Categories
รับออกแบบบ้าน

รูปแบบทางสถาปัตย์ และการใช้งานพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีแล้ว

รูปแบบทางสถาปัตย์
รูปแบบทางสถาปัตย์

รูปแบบทางสถาปัตย์ และการใช้งานพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีแล้ว ในด้านงานวิศวกรรม วิศวกรของเราต้องคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อออกแบบโครงสร้าง เพราะทั้งชีวิตของคนคนนึง คงไม่มีใครสร้างบ้านกันบ่อยๆ ฉะนั้น เค้าจึงต้องการผู้ช่วยที่มีความเชี่ยวชาญ มีวิธีคิดและสร้างสรรค์อย่างเจ้าของ อย่างผู้ใช้งานเอง และประสบการณ์ทำให้เราได้พบว่า ทุกคนมีโจทย์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็ก ครอบครัวใหญ่ ครอบครัวรวมคุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย ดังนั้น การออกแบบบ้านแต่ละหลังจึงควรแตกต่างกันไปเพื่อตอบโจทย์ของแต่ละคน เราจึงเกิดนิยามของคำว่า “สถาปนิกส่วนตัว” บ้านคือจุดเริ่มต้นของครอบครัวและเป็นทุกอย่างของความสุขที่ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัส การสร้างบ้านสักหลังจึงเป็นการลงทุนในชีวิต เป็นทั้งความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ และเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอันแตกต่างของคุณได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การจะสร้างบ้านสักหลังจึงควรเป็นการสร้างบ้านที่ตอบรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวัน และตรงความต้องการของทุกคนในครอบครัว โดยอาศัยการออกแบบ สร้างบ้านที่ใช่ในสไตล์ที่เป็นคุณ พร้อมรองรับการใช้งานได้จริงในทุกด้าน  สไตล์บ้านที่ชอบ ขนาด พื้นที่ใช้สอย ไลฟ์สไตล์ที่เข้ากับชีวิต วัสดุที่ใช้ในบริการสร้างบ้าน จำนวนสมาชิกและช่วงวัย เป็นต้น รับออกแบบบ้าน

Categories
รับออกแบบบ้าน

Architectural pattern And use the space that has been designed well

Architectural
Architectural

Architectural pattern And use the space that has been designed well In engineering Our engineers have to think carefully to design structures. Because the whole life of one person Nobody builds houses often, so they need a professional assistant. Have a way of thinking and creativity like the owner As users themselves And experience leads us to find that Everyone has their own problems. Whether it is a small family, large family, combined family, grandfathers, grandparents, so each house design should be different to meet the needs of each person. So we came up with the definition of “Private Architect” The home is the starting point for the family and is all the happiness that the residents experience. Building a house is an investment in life. It’s both a success The pride And it is something that reflects your identity and your different lifestyle as well. To build a house, it should be a house that responds to both daily use. And meets the needs of everyone in the family By design Build the right home in your own style. Ready for practical use in all aspects House style that likes the size of the living space Lifestyle that matches life Materials used in home building services Number of members and age range, etc.  รับออกแบบบ้าน

Categories
รับออกแบบบ้าน

Who’s who and what they do in the home construction design team

Who's
Who’s

Who’s who and what do they do in the home construction design team, both architects and engineers, why do some people hire architects? Why do some people hire engineers?

Some people have to hire both. Or some even hire an interior designer Home design architect Engineers also design the house. So how do they play different roles? Many people may have heard more or less of these obscure issues. Let’s see what each profession does in the house.

Design and construction of houses or other types of buildings It is a collaboration of many professions. How much or how much will you need? It depends on the size. And details of the homeowner’s needs as the main Because each homeowner has different expectations for his or her home.

There are two main professions involved in home construction design, architects and engineers, but in these two professions there are sub-branches depending on their scope of expertise. And the fields of study that have been studied Work in different parts Which makes up the dream home of homeowners according to different job descriptions

1. Architect (architect) is the person who designs the house in terms of beauty. To have space And useful use according to the needs of the homeowner Think about the weather Environment of that home By coordinating with other professions Related to home construction The architect’s work includes Construction permission And liaise with relevant government agencies Giving advice to homeowners in steps Of building a house Inspection of construction work according to the design The scope of work (scope of work) will vary according to the agreement with the homeowner.

2. Interior designer, sometimes called interior architect, interior designer or decorator is responsible for designing the interior work of the house, such as choosing built-in furniture, kitchen set, lamps, sanitary ware, giving advice on various decoration items. The interior decoration work is as important as the house design work. Because interior work is the closest thing to the home owner and is a high-value job. Therefore, they are often hired in the house building with a high budget only.

3. Landscape architect (Landscape architect) is a designer who has expertise in landscaping. And have knowledge of trees For homes with large external areas Who want quality gardening work around the house There should be a service of landscape architect who studies landscape architecture directly. Which will do this job better than the general architect But, as with any small home interior design work, landscape architects may not be employed.

4. Structural engineer is an engineer who designs strong structures. And real construction As designed by the architect For example If the architect designed a house pillar size 20 x 20 cm, the structural engineer would design the reinforcement within the column to be strong enough. Or if doing calculations, then need to use a larger pole Must coordinate with the architect to change the size of the pillar Which will affect the size of different areas Inside the house Structural engineering is a sub-branch of civil engineer, where civil engineering extends to engineers who supervise the construction of buildings. Control other types of constructions such as bridges, roads, dams. Sometimes structural engineers are referred to as civil engineers.

 

 

5. Electrical engineer (electrical engineer) is responsible for designing electrical systems, including power in the house, lighting and emergency electrical systems, telephones, telephone systems, closed circuit television Automatic control system Solar power generation system According to the needs of the house designed

 

 

6. A mechanical engineer is responsible for designing air conditioning systems, ventilation systems, fire extinguishing systems, elevators, escalators. Mechanical engineers are responsible for designing and organizing various mechanical systems in the house to be compatible with the equipment. Or even consult the landlord to select these devices from different vendors.

7. Sanitation Engineer Or environmental engineer (environmental engineer) is responsible for designing the water supply system. Sewage and waste drainage systems, rainwater drainage Watering systems, fire extinguishing systems and systems related to the environment. รับออกแบบบ้าน

Categories
รับออกแบบบ้าน

ใครเป็นใคร และทำอะไรในทีมงานออกแบบก่อสร้างบ้านทั้งสถาปนิกและวิศวกร

ใครเป็นใคร
ใครเป็นใคร

ใครเป็นใคร และทำอะไรในทีมงานออกแบบก่อสร้างบ้านทั้งสถาปนิกและวิศวกรทำไมบางคนจ้างสถาปนิก ทำไมบางคนจ้างวิศวกร

บางคนต้องจ้างทั้งคู่ หรือบ้างก็จ้างนักออกแบบตกแต่งภายใน สถาปนิกออกแบบบ้าน วิศวกรก็ออกแบบบ้าน แล้วทั้งสองฝ่ายต่างมีบทบาทต่างกันอย่างไร หลายๆ คนอาจเคยได้ยินประเด็นที่คลุมเครือเหล่านี้ไม่มากก็น้อย มาดูกันว่าแต่ละวิชาชีพนั้นทำอะไรตรงไหนของบ้านกันบ้าง

การออกแบบและก่อสร้างบ้านหรืออาคารประเภทอื่นๆ เป็นการทำงานร่วมกันของหลายวิชาชีพ โดยจะต้องใช้มากหรือน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับขนาด และรายละเอียดความต้องการของเจ้าของบ้านเป็นหลัก เนื่องจากเจ้าของบ้านแต่ละคนย่อมมีความคาดหวังกับบ้านของตนแตกต่างกันไป

วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบก่อสร้างบ้านนั้นมี 2 วิชาชีพหลัก คือ สถาปนิก และวิศวกร แต่ใน 2 วิชาชีพนี้มีการแตกสาขาแยกย่อยออกไปตามแต่ขอบข่ายความเชี่ยวชาญ และสาขาวิชาที่ได้ร่ำเรียนกันมา ทำงานในส่วนต่างๆ ซึ่งประกอบขึ้นมาเป็นบ้านในฝันของเจ้าของบ้านตามรายละเอียดเนื้องานที่แตกต่างกันไป

1.  สถาปนิก (architect) คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ออกแบบบ้านในด้านความสวยงาม เพื่อให้มีพื้นที่ และประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการของเจ้าของบ้าน คิดคำนึงถึงลมฟ้าอากาศ สิ่งแวดล้อมของบ้านนั้นๆ โดยประสานงานกับวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างบ้าน งานของสถาปนิกยังรวมไปถึง การขออนุญาตก่อสร้าง และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำกับเจ้าของบ้านในขั้นตอนต่างๆ ของการสร้างบ้าน การตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ออกแบบ ซึ่งขอบเขตของงาน (scope of work) จะแตกต่างกันไปตามแต่ตกลงกับเจ้าของบ้าน

2.  นักออกแบบตกแต่งภายใน บ้างก็เรียก interior architect, interior designer หรือ มัณฑนากร มีหน้าที่ออกแบบงานภายในของบ้าน เช่น การเลือกเฟอร์นิเจอร์ built-in ชุดครัว โคมไฟ สุขภัณฑ์ ให้คำแนะนำเรื่องของตกแต่งต่างๆ งานตกแต่งภายในถือเป็นงานที่มีความสำคัญไม่แพ้งานออกแบบตัวบ้าน เพราะงานตกแต่งภายในเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกับเจ้าของบ้านที่สุดและเป็นงานที่มีมูลค่าสูง จึงมักจะมีการจ้างในงานสร้างบ้านที่มีงบประมาณสูงเท่านั้น

3.  ภูมิสถาปนิก (Landscape architect) คือนักออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดสวน และมีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ภายนอกขนาดใหญ่ ที่ต้องการงานสวนรอบบ้านที่มีคุณภาพ ควรมีการใช้บริการภูมิสถาปนิกซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องภูมิสถาปัตยกรรมมาโดยตรง ซึ่งจะทำงานนี้ได้ดีกว่าสถาปนิกทั่วไป แต่ก็เช่นเดียวกับงานออกแบบตกแต่งภายใน บ้านเล็กๆ ทั่วไปก็อาจจะไม่มีการว่าจ้างภูมิสถาปนิก

4.  วิศวกรโครงสร้าง (Structural engineer) คือวิศวกรที่ทำหน้าที่ออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรง และก่อสร้างได้จริง ตามที่สถาปนิกออกแบบ ยกตัวอย่างเช่น หากสถาปนิกออกแบบให้มีเสาบ้านขนาด 20 x 20 ซม วิศวกรโครงสร้างก็จะออกแบบการเสริมเหล็กภายในเสานั้นให้แข็งแรงเพียงพอ หรือหากทำการคิดคำนวณแล้วต้องใช้เสาที่มีขนาดใหญ่กว่า ก็ต้องทำการประสานงานกับสถาปนิกให้เปลี่ยนขนาดเสา ซึ่งก็จะส่งผลต่อขนาดพื้นที่ต่างๆ ภายในบ้านต่อไป วิศวกรรมโครงสร้างถือเป็นแขนงแยกย่อยของสาขาวิศวกรรมโยธา (civil engineer) ซึ่งวิศวกรรมโยธาครอบคลุมไปถึงวิศวกรที่ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ควบคุมงานก่อสร้างประเภทอื่น เช่นสะพาน ถนน เขื่อน ในบางครั้งจึงมีการเรียกวิศวกรโครงสร้างว่าวิศวกรโยธา

 

5.  วิศวกรไฟฟ้า(electrical engineer) มีหน้าที่ออกแบบระบบไฟฟ้าทั้งเรื่องกำลังไฟให้พอกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ระบบแสงสว่าง และระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบล่อฟ้า ระบบโทรศัพท์ โทรทัศน์วงจรปิด ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ตามแต่ความต้องการของบ้านที่ออกแบบ

 

6.  วิศวกรเครื่องกล (mechanical engineer) มีหน้าที่ออกแบบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ระบบดับเพลิง ลิฟท์ บันไดเลื่อน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสมัยใหม่มากมายที่สามารถนำมาใช้ในบ้าน วิศวกรเครื่องกลมีหน้าที่ออกแบบจัดระบบกลไกต่างๆภายในบ้านให้เข้ากันได้กับอุปกรณ์นั้นๆ หรือแม้กระทั่งให้คำปรึกษากับเจ้าของบ้านในการเลือกอุปกรณ์เหล่านี้จากผู้ขายรายต่างๆ

7.   วิศวกรสุขาภิบาล หรือวิศวกรสิ่งแวดล้อม (environmental engineer) มีหน้าที่ออกแบบระบบประปา ระบบการระบายน้ำเสีย และของเสีย การระบายน้ำฝน ระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบดับเพลิง และระบบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  รับออกแบบบ้าน

Categories
ดูหนังออนไลน์

Inception the World The best story of the decade in the last 10 years

Inception
Inception

Inception the World The best story of the decade in the last 10 years Nobody movie If trying to find one standard line to indicate that What movies only Hollywood can do? With any kind of movies that “don’t have,” Hollywood can do. Inception is that line. It was a big production event with rich content. It is to make unimaginable delusions to look credible, and importantly, it is the “new” in the world of cinema that will inspire other films. ดูหนังออนไลน์

Categories
ดูหนังออนไลน์

Poetry the World The best story of the decade in the last 10 years

Poetry
Poetry

Poetry the World The best story of the decade in the last 10 years A poem that heals life from a distorted society. It is the story of an old woman who found herself suffering from Alzheimer’s disease. Part of her everyday life is learning poetry, and she’s doing well. Part of them work to earn money in a career that is not so good The other part has to deal with her grandson’s problems. That she was wondering if he had done something bad What Lee Chang Dong can do best is that he knows how to beautifully bring out the charm of a character with a bitter past. Along with a special twist that is unique By letting us turn the movie on our own! And understand the content of the story in the unspoken part! For example, “That grandmother may have been… before”, “That person may have been… before”, “Maybe that event never happened?” Only that can do anything like this. The crystallization of his thoughts after seeing his movies has changed the standards of our cinema. ดูหนังออนไลน์

Categories
ดูหนังออนไลน์

Incendies the World The best story of the decade in the last 10 years

Incendies
Incendies

Incendies the World The best story of the decade in the last 10 years War wounds and guilt. One of the things we often expect when watching a rich, raw film about the effects of war is how much the story will take us in dangerous areas. How deep This movie takes us really deep and feels real, extremely heartbreaking, if you’re ready to deal with deep depression. Drenched in thought, like Radiohead’s music, haunting feelings of disturbance, the Incendies are a must-have movie. ดูหนังออนไลน์

Categories
ดูหนังออนไลน์

Phantom thread The best story of the decade in the last 10 years.

Phantom
Phantom

Phantom thread The best story of the decade in the last 10 years. Enjoy the wonderful presentations every artist. This must be Paul thomas anderson’s version of Marriage story. We will be mesmerized by Jonny Greenwood’s soft music, love the visuals and enjoy the great performances by every artist. people

Movies surprise us in different angles, such as in style We were hardly interested in any clothing work or European luxury, so prepared enough to be bored. But the movie focuses more on the relationships and thrashing of the three main characters, and it also has a horrible joke that we didn’t expect. It also invites us to ask questions about balancing love between “loved ones” and “things they love” in an interesting way. ดูหนังออนไลน์

Categories
สถาปนิก

บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบ และ วางแผน ในการก่อสร้าง

บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบ
บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบ

บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบ และ วางแผน ในการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่างานสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิก จะเป็นผู้ที่เข้าใจในมาตรฐาน ก่อสร้างของอาคาร เข้าใจถึงหน้าที่ใช้สอยของอาคารนั้น รวมถึงวัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างนั้น สถาปนิกจำเป็นต้องได้รับการศึกษาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถึงจะสามารถทำงานในวิชาชีพสถาปนิกได้ ซึ่งคล้ายกับการทำงานในสาขาวิชาชีพอื่น
หน้าที่ของสถาปนิกกับโครงการก่อสร้างในยุคปัจจุบันEdit

ในรูปแบบที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ สถาปนิกจะทำสัญญากับเจ้าของโครงการ(Owner) โดยรับหน้าที่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง ผ่านทางการออกแบบ(Building Design) และการทำแเบบก่อสร้าง(Construction Document) สถาปนิกจะมีที่ปรึกษาผู้ให้คำแนะนำในเรื่องเทคนิคระดับซับซ้อนคือ วิศวกร ซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนงเกี่ยวกับการก่อสร้าง

โดยทั่วไปสำหรับโครงการขนาดกลาง วิศวกรเหล่านี้จะประกอบด้วย วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer) วิศวกรโยธา (Civil Engineer) วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) วิศวกรประปา (Plumbing Engineer) และ วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer) นอกจากนี้อาจจะมีที่ปรึกษาอื่นๆที่สำคัญ เช่น มัณฑนากร(Interior Designer) และ ภูมิสถาปนิก (Landscape Architect)เป็นต้น

นักวิชาชีพทั้งหมดนี้จะทำงานร่วมกันเป็นทีม ผ่านการประสานงานของสถาปนิก ซึ่งเป็นผู้นำของทีม (Team Leader)และผู้ติดต่อประสานงานระหว่างทีม(Coordinator)เพราะที่ปรึกษาอื่นๆ จะไม่มีใครเข้าใจภาพรวมของโครงการเท่าสถาปนิก

ด้วยสาเหตุของความเข้าใจในโครงการที่มากกว่าสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ทำให้สถาปนิกเป็นผู้ที่ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงในการทำโครงการ นักวิชาชีพในทีมคนอื่นๆ ที่ต้องการติดต่อกับเจ้าของมักจะทำผ่านสถาปนิก หรือในบางกรณีสถาปนิกจะไม่อนุญาตให้สมาชิกในทีมคนอื่นๆ ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงเลย เพราะจะเป็นการเกิดความสับสนในระบบการประสานงานและปฏิบัติการ

ถ้านักวิชาชีพเหล่านี้ทำสัญญาการว่าจ้างกับสถาปนิก สถาปนิกจะมีสถาณภาพเป็นผู้นำของทีมออกแบบ (Leader) แต่ถ้านักวิชาชีพเหล่านี้ทำสัญญาโดยตรงกับเจ้าของ สถาปนิกจะมีสภาณภาพเป็นผู้ประสานงาน (Coordinator) โดยส่วนใหญ่สถาปนิกจะทำสัญญาว่าจ้างกับนักวิชาชีพเหล่านี้เพื่อจะได้เกิดการควบคุมคุณภาพและสั่งการโครงการได้สะดวก แต่ในบางกรณี สถาปนิกอาจจะต้องการหลีกเลี่ยงการทำสัญญากับนักวิชาชีพเหล่านี้ โดยเฉพาะถ้าเป็นโครงการที่ใหญ่เป็นพิเศษที่สถาปนิกต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก อาจเกิดความเสี่ยงต่อการรับผิดชอบความเสียหาย (Liability)มากจนไม่คุ้มกับค่าบริการวิชาชีพที่จะได้รับ สถาปนิกจะแนะนำให้เจ้าของโครงการทำสัญญาโดยตรงกับนักวิชาชีพเหล่านั้น

อีกด้านหนึ่ง เจ้าของโครงการ (Owner) จะทำสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor) เพื่อให้ทำการก่อสร้าง ตามแบบก่อสร้าง (Construction Documents)และ รายการประกอบแบบ (Specification) ที่สถาปนิกและทีมผู้ช่วยทั้งหลายได้ทำการออกแบบ

ขั้นตอนการให้บริการวิชาชีพของสถาปนิกEdit

สถาปนิกจะทำการบริการวิชาชีพตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ออกแบบเบื้องต้น (Schematic Design)
2. ออกแบบรายละเอียด (Design Development หรือ DD)
3. ทำแบบก่อสร้าง (Construction Document)
4. การประมูลและเจรจาต่อรอง (Bidding and Negotiation)
5. บริหารงานก่อสร้าง (Construction Administration)

ในบางโครงการ อาจจะมีการเข้าไปรับงานเป็นทีม โดยเจ้าของทำสัญญากับทีมก่อสร้างเพียงสัญญาเดียว ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้รับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก และ ที่ปรึกษาอื่นๆ รวมตัวกันเป็นหนึ่ง โดยการทำสัญญาโดยตรงนี้ จะเรียกว่า เป็นการบริการแบบ ดีไซน์บิลด์ (Design Build)

ขอบเขตงานของสถาปนิกEdit

สถาปนิกในปัจจุบันได้มีการขยายขอบเขตการประกอบวิชาชีพไปในหลายๆ ด้านที่เป็นแนวทางเฉพาะ เช่น

1. งานด้านออกแบบ (Design)
2. งานด้านการบริหารโครงการ (Construction Management)
3. งานด้านการบริหารการใช้พลังงานในอาคาร (Building Energy Management)
4. งานด้านการออกแบบการให้แสง (Lighting Design)
5. งานด้านบริหารจัดการอาคาร (Facility Management)
6. งานด้านอนุรักษ์ (Preservation)
7. งานตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาคาร (Building Inspection) สถาปนิก